За нас

АЛЕКС М ТРЕЙД ЕООД

ЕИК 202383033 - 1000 СОФИЯ,

УПРАВИТЕЛ: БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕДИСТОРИЯ:

Фирма АЛЕКС М ТРЕЙД ЕООД е компания създадена през 2014 г. в условията на Глобалната икономическа криза с единствената цел да кандидатства по програма на Европейския съюз за стимулиране на предприемачеството в България, като се подпомогне на безработни лица да създадат собствен бизнес. ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-1580 „Производство и търговия с метални изделия” е одобрен и успешно реализиран.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

КОМПАНИЯТА СЕГА:

В търсене за подобряване на качеството на живот компанията извършва самостоятелно изработване на метални изделия за охраняване, предпазване и декориране на различни по вид имущества. Сред основното ни производство са дворни врати, портали, парапети, огради, решетки с орнаменти и други видове изделия от метал и ковано желязо.

За извършване на дейността си фирмата разполага с работилница над 100 кв.м. закрита площ и 250 кв.м. двор. Освен това за осъществяване на доставка на металните изделия фирмата подържа собствен автомобилен парк, за извършване на транспорт на територията на град и област София.

Машините и оборудването, с които разполагаме са създадени по модерна технология за обработка на черни и цветни метали.

Към настоящия момент фирма АЛЕКС М ТРЕЙД ЕООД е със 100 % частен капитал като Еднолично дружество управлявано от Благой Александров. Седалището се намира  в гр. София, ул. Тодор Николов № 2, жк. Люлин - 2.

Към момента над  500 фирми и физически лица са сред постоянните клиенти на компанията, с които сме изградили дългогодишни взаимоотношения.